Most popular

Mobilisez vos troupes, élaborez votre stratégie et battez vos ennemis dans ces jeux de guerre.Acheter maintenant, démos et essais de jeu.Développez vos aptitudes de combat grâce à ces jeux.Gmail is an easy to use email app that saves you time and keeps your messages safe.Acheter maintenant, jeux de combat..
Read more
Taille d'entreprise : Grande entreprise, nombre d'établissements : 169 (hors siège social autre(s) établissement(s) pour Flunch.Code NAF / APE : 5610B gain du nouveau loto (cafétérias et autres libres-services forme juridique : SAS, société par actions simplifiée, date d'immatriculation .L'entreprise Flunch compte 169 établissement(s) actif(s) en plus de son..
Read more

Bingo m schemat interfejsu

Okno pojawia się również automatycznie w momencie połączenia się z OBD w samochodzie.
Czas przepracowany na gazie od ostatniego połączenia.
Elektrozaworów bez żadnych opóźnieo.
Aby skasowad przegląd należy wejśd w okno informacja o sterowniku, wejśd w Ustaw przegląd i tam wybrad albo ilośd kilometrów, po których ma byd dokonany następny przegląd lub wybrad opcję Wyłączony, co spowoduje wyłączenie opcji sprawdzania przeglądów.Obciążenie na gazie na wartośd, około 95 * co spowoduje przełączenie sterownika na benzynę tuż przed całkowitym otwarciem wtryskiwaczy gazowych.Aktywowanie tego trybu pracy następuje po kliknięciu lewym klawiszem myszy po za płaszczyznę wyznaczaną przez mapę mnożnika lub poprzez naciśnięcie klawisza TAB (przejście z poprzedniego trybu).Nie należy wybierad opcji lambda uego przy podłączonych sondach napięciowych gdyż może to spowodowad ich poker tafelblad uszkodzenie.Wtrysku Typ sterowania wtryskiwaczami benzynowymi - Sekwencyjny Każdy wtryskiwacz benzynowy sterowany jest z oddzielnego kanału w sterowniku benzynowym.Zastąpiliśmy wcześniej stosowany kabel na dedykowany - robiony na specjalne zamówienie naszej firmy, zgodnie z najwyższymi standardami.Jeżeli sonda lambda w tym czasie, kiedy pojawia się ten komunikat jest bogata to można zignorowad ten błąd w innym przypadku należy zwiększyd dysze wtryskiwaczy, co spowoduje zmniejszenie mnożnika.Oprócz mapy mnożnika w oknie znajdują się też dwie inne mapy.3 Czas wtrysku benzyny dla wtryskiwacza 3 - Benz.Strona 6 z 38.5.Wyjątkiem jest samochód Nissan Micra, w którym impulsy zapłonu z komputera są na poziomie 1,4 *V w tym przypadku próg detekcji obrotów ustawiamy na poziomie 1,0 *V.Kasowanie przeglądu instalacji opisane jest poniżej.Po naciśnięciu przycisku Ustawienia wtr.ZŁĄCZE nobu casino las vegas numer 1 4GAS 4GAS II mini, aC, sTAG 100, aEB.Do mapy przyporządkowane są oś prawa Ciśnienie kolektora *Kpa oraz oś dolna czas wtrysku *ms.2 Czas wtrysku benzyny dla wtryskiwacza 2 - Benz.
Aby móc przesuwad dany punkt należy go najpierw zaznaczyd poprzez kliknięcie na niego.
Przed uruchomieniem programu należy najpierw przekręcid kluczyk w stacyjce samochodu ( podad napięcie po stacyjce na sterownik jest konieczne gdyż sterownik po około 10 minutach od odłączenia mu napięcia po stacyjce przechodzi w tryb uśpienia, w którym komunikacja jest nie możliwa.Sterownik po zebraniu mapy rysuje ją linią ciągłą.Aby wyłączyd dany wtryskiwacz gazowy należy kliknąd na jego obrazku, co spowoduję jego wyłączenie i włączenie odpowiadającego mu wtryskiwacza benzynowego.Oscyloskop Rysunek 15 Widok oscyloskopu Przy wybranej zakładce Autokalibracja oraz mapa widoczny jest oscyloskop.Opcję tą należy traktowad jako ostatecznośd tzn.Rysunek 17 Widok mapy 3D Strona 28 z 38 29 Mapa 3D przedstawia mapę mnożnika opisywaną w punkcie Mapa mnożnika tworzy płaszczyznę.Adaptacja OBD rekomendowana jest do samochodów wyprodukowanych po 2002 roku Przyporządkowanie wtryskiwaczy gazowych do odpowiedniego Banku (tylko stag-300 Premium).Wszystkie informacje skąd pobrać oprogramowanie i sterowniki znajdą Państwo w dostarczonej wraz z interfejsem instrukcji obsługi.Max obroty na gazie obroty silnika po osiągnięciu, których sterownik przełączy się na benzynę Czas błędu ciś.
Opis programu diagnostycznego Ac Gas Synchro.1.

Dla impulsów z cewki zapłonowej próg detekcji obrotów ustawiamy w okolicach 7 *V.


Sitemap